Lịch sử nhà trường

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 
Tóm tắt lịch sử trường THCS Văn Trị
--------***--------
  
    Trường THCS Văn Trị có tiền thân là trường cấp 1; 2 Thạch Trị và cấp 1; 2 Thạch Văn.
    Trường cấp 1; 2 Thạch Trị được thành lập tháng 9 năm 1972, năm học 1972 - 1973 do thầy giáo Đinh Văn Tâm làm hiệu trưởng, trường phải học ở nhà dân ở xóm Phúc lưu xã Thạch Trị, lớp học là những lán trại nằm rải rác dưới các lũy tre, hàng cọ.
    Năm học 1973 - 1974 bộ phận cấp 2 của trường đã có đủ ba khối lớp: 1 lớp 5, 1 lớp 6 và 1 lớp 7 do các em học sinh ở các xã Thạch Trị, Thạch Văn, Thạc Lạc, Thạch Hội. Để thuận lợi cho việc giảng dạy, được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND xã Thạch Trị trường được chuyển về trung tâm xã tại xóm Hồng Dinh (là địa điểm trường hiện nay).
Từ tháng 6 năm 1974 thầy, trò, phụ huynh học sinh với sự ủng hộ mạnh mẻ của đoàn xã đã bắt tay vào việc đóng gạch xây trường. Một mùa hè vật lộn với việc đóng - đốt gạch, đến ngày 03 - 02 – 1975 viên gạch đầu tiên đặt nền mõngây trường đếna ngày 30 - 8 – 1975 đã khánh thành ngôi trường với 3 dãy nhà (với 12 phòng học) để thay cho các lớp học bằng tre lá. Đến tháng 8 năm 1976 thầy giáo Đinh Văn Tâm được nhà nước cho nghỉ chế độ (Tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)
Năm học 1976 – 1977 đến tháng 8 năm 1979 thầy Nguyễn Cao Tư được cử làm hiệu trưởng (thay cho thầy Đinh Văn Tâm nghỉ hưu), thầy giáo   .... làm hiệu phó.
    Năm học 1979 - 1980 thầy giáo Nguyễn Quang Trân được cấp trên bổ nhiệm làm hiệu trưởng, cho đến tháng 8 năm 1981 thầy được nhà nước cho nghỉ theo chế độ (Tại xóm Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà tĩnh).
    Năm học 1981 - 1982 thầy giáo Nguyễn Cao Tư làm hiệu trưởng cho đến tháng 8 năm 1983 (Thầy được nghỉ hưu tại xóm Bắc Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
    Năm học 1983 - 1984 thầy Dương Trọng Cửu được cấp trên bổ nhiệm làm hiệu trưởng cho đến tháng 8 năm 1989 thầy được nhà nước cho nghỉ theo chế độ (Tại xóm Đông Hà, xã Thạch trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
    Thực hiện đề án của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Hà về việc sát nhập các trường THCS (thành trường liên xã), đến tháng 9 năm 1989 trường THCS Văn Trị được thành lập theo Quyết định số... của UBND huyện Thạch Hà (Từ bộ phận cấp 2 của trường cấp 1; 2 Thạch Trị và cấp 1; 2 Thạch Văn do thầy giáo Nguyễn Phi Phổ làm hiệu trưởng (từ năm học 1989 – 1990 đến tháng 11 năm 1997). Năm học 1989 – 1990, trường có 14 lớp với 670 học sinh với tổng số 24 cán bộ giáo viên và nhân viên, trường phải học ở hai địa điểm (học nhờ ở trường cấp 1 Thạch Văn và tại trường). Thành tích đạt được: Có 2 học sinh giỏi tỉnh và 11 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1990 – 1991, trường có 15 lớp với 710 học sinh và tổng số 25 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Trong năm học trường có 2 học sinh giỏi tỉnh và 15 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1991 – 1992 trường có 15 lớp với 715 học sinh và có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học đó trường có 3 học sinh giỏi tỉnh và 14 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1992 – 1993 trường có 15 lớp với 720 học sinh và 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Trong năm học trường có 1 học sinh giỏi tỉnh và 12 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1993 – 1994, trường có 15 lớp với 730 học sinh và 27 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong năm học trường có 2 học sinh giỏi tỉnh và 14 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1994 – 1995, trường có 15 lớp với 750 học sinh và26 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong năm học trường có1 học sinh giỏi tỉnh và 16 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1995 – 1996, trường có 15 lớp với 740 học sinh và26 cán bộ giáo viên, nhân viên nah trường. Trong năm học này trường có 3 học sinh giỏi tỉnh và 18 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1996 – 1997, trường có 15 lớp với 680 học sinh và 27 cán bộ giáo viên, nhân viên; thầy giáo Phạm Đình Trung được cấp trên bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Trong năm học trường có 20 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1997 – 1998, trường có 15 lớp với 700 học sinh, tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường là 26 đồng chí. Trong năm học trường có 3 học sinh giỏi tỉnh và 19 học sinh giỏi huyện.
     Năm học 1998 – 1999, trường có 15 lớp với 713 học sinh, với tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường là 29 đồng chí. Trong năm học trường có 2 học sinh giỏi tỉnh và 18 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 1999 – 2000, trường có 18 lớp với 787 học sinh và 29 cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Trong năm học trường có 4 học sinh giỏi tỉnh và 28 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 2000 – 2001, trường có 20 lớp với 918 học sinh. Trong năm học này trường có 5 học sinh giỏi tỉnh và 39 học sinh giỏi huyện.
Năm học 2001 – 2002, trường có 22 lớp với 937 học sinh. Trong năm học trường có 3 học sinh giỏi tỉnh và 33 học sinh giỏi huyện.
    Năm hco 2002 – 2003, trường có 24 lớp với 1025 học sinh, với tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường là 44 đồng chí. Trong năm học này trường có 7 học sinh giỏi tỉnh và 53 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 2003 – 2004, trường có 25 lớp với 1067 học sinh, với tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên là 43 đống chí. Năm học này trường có 7 học sinh giỏi tỉnh và73 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 2004 – 2005, trường có 27 lớp với 1075 học sinh và 53 cán bộ giáo viên, nhân viên. Năm học này trường có 8 học sinh giỏi tỉnh và30 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 2005 – 2006, trường có 28 lớp với 1077 học sinh. Trong năm học trường đạt giải nhất cuộc thi “An toàn giao thông trong học sinh - sinh viên Hà Tĩnh” và có 10 học sinh giỏi tỉnh, 22 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 2006 – 2007, trường có 28 lớp với 1032 học sinh và 52 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong năm học trường có 1 học sinh giỏi quốc gia (em Nguyễn Khánh Hòa – thi môn Giải toán trên máy tính Casio) và 11 học sinh giỏi tỉnh, 35 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 2007 – 2008, trường có 25 lớp với 980 học sinh và 53 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong năm học này trường có 7 học sinh giỏi tỉnh và 32 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 2008 – 2009, trường có 24 lớp với 890 học sinh và 52 cán bộ giáo viên, nhân viên. Năm học này trường có 5 học sinh giỏi tỉnh và 30 học sinh giỏi huyện.
    Năm học 2009 – 2010, trường có 20 lớp với 805 học sinh và 50 cán bộ giáo viên, nhân viên, thầy giáo Phạm Lê Hòa làm Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thay cho thầy giáo Phạm Đình Trung được cấp trên cho nghỉ hưu theo chế độ, cô giáo Trương Thị Vượng làm hiệu phó – chủ tịch Công đoàn. Chất lượng mũi nhọn, có cô giáo Đinh Thị Xuân Quy được công nhận là giáo viên giỏi tỉnh và 15 thầy cô giáo được công nhận là giáo viên giỏi huyện, về học sinh có 28 em học sinh giỏi huyện; Về các môn văn hóa trường xếp thứ 6/16 trường trong toàn huyện, về thể dục thể thao xếp thứ 1/16 trong toàn huyện.
    Trên đây là một số nét tóm tắt về quá trình hình thành, phát triển của trường THCS Văn Trị. Vì thời gian còn hạn chế nên nhà trường chắc chắn chưa nêu được cụ thể và chi tiết. Nhà trường rất mong muốn và bày tỏ lòng biết ơn đối với những thầy giáo, cô giáo đã từng công tác tại nhà trường đã cung cấp thêm tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của nhà trường. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
             
                                                  Thạch Trị, ngày 20 tháng 5 năm 2010
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                Phạm Lê Hòa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây